Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 584 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 141-160

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
67/CXII/14Rezolucja Nr 67/CXII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 lipca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej do Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie okresowego podwyższenia limitów cen w ramach programu "Mieszkanie dla Młodych" 2014-07-09
66/CXII/14Rezolucja Nr 66/CXII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 lipca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2015 - Rokiem Jana Długosza 2014-07-09
65/CX/14Rezolucja Nr 65/CX/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 25 czerwca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Pani Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie finansowego wsparcie działań inwestycyjnych Panteon Narodowy 2014-06-25
64/CIX/14Rezolucja Nr 64/CIX/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 czerwca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Pracy i Spraw Społecznych Władysława Kosiniaka - Kamysza w sprawie wdrożenia programu ''Pomocy żywnościowej'' dla ubogich mieszkańców RP. 2014-06-11
63/CII/14Rezolucja Nr 63/CII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 kwietnia 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie dokonania zmiany Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2014-04-09
62/CI/14Rezolucja Nr 62/CI/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 kwietnia 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Burmistrzów i Rad Miast Zakopanego, Myślenic, i Wójtów oraz Rad Gmin Kościeliska i Bukowiny Tatrzańskiej z wnioskiem o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie zorganizowania na terenie tych miast i gmin Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. 2014-04-01
61/C/14Rezolucja Nr 61/C/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 marca 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Wojewody Małopolskiego w sprawie pilnego wprowadzenia rozporządzenia porządkowego Wojewody w sprawie ograniczenia używania środków pirotechnicznych na terenie wyznaczonych obiektów i obszarów Miasta Krakowa. 2014-03-26
60/XCIV/13Rezolucja Nr 60/XCIV/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 grudnia 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wprowadzenia zmian legislacyjnych dotyczących art. 63a kodeksu wykroczeń 2013-12-18
59/LXXXV/13Rezolucja Nr 59/LXXXV/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 października 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministra Kultury i Ministra Finansów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej utrzymania w obrębie finansowania ze środków publicznych środków zapisanych w ustawie o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 2013-10-09
58/LXXXI/13Rezolucja Nr 58/LXXXI/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 września 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Posłów i Senatorów RP, do Ministra Ochrony Środowiska, do Rad Miast Metropolitalnych Rzeczpospolitej Polskiej W sprawie bardzo pilnej zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie upoważnienia gmin do samodzielnego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami bez konieczności składania nowych deklaracji 2013-09-11
54/LXXVII/13Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 26 czerwca 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Parlamentarzystów RP w sprawie wspierania Rodzin 2013-06-26
53/LXXVI/13Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 12 czerwca 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Wojewody Małopolski Jerzego Millera oraz Marszałka Województwa Małopolskiego - Marka Sowy w sprawie budowy zbiorników retencyjnych zapewniających bezpieczeństwo powodziowe Mieszkańcom BieSanowa i os. Złocień. 2013-06-12
52/LXX/13Rezolucja Nr 52/LXX/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 marca 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka oraz do Posłów i Senatorów Ziemi Krakowskiej w sprawie przekazania terenów wojskowych w centrum Krakowa pod budowę Centrum Muzyki w Krakowie. 2013-03-27
51/LXV/13Rezolucja Nr 51/LXV/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 30 stycznia 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie wykorzystania środków finansowych pozyskanych w wyniku oszczędności i rezygnacji z części projektów przez Województwo Małopolskie 2013-01-30
50/LXIV/13Rezolucja Nr 50/LXIV/13 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 9 stycznia 2013 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Premiera Rządu RP w sprawie: Okna życia 2013-01-09
49/LXIII/12Rezolucja Nr 49/LXIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Projektu "Kraków - Nowa Huta Przyszłości". 2012-12-19
48/LXIII/12Rezolucja Nr 48/LXIII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 19 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów 2012-12-19
47/LXII/12Rezolucja Nr 47/LXII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Rządu Republiki Austrii 2012-12-05
46/LXII/12Rezolucja Nr 46/LXII Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie budowy nowego Szpitala Uniwersyteckiego 2012-12-05
45/LXII/12Rezolucja Nr 45/LXII/12 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 5 grudnia 2012 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie: nowelizacji Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95 z późn. zm.) w zakresie zmiany postanowień art. 37 dotyczących organizacji organów uchwałodawczych i wykonawczych jednostek pomocniczych gminy 2012-12-05


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>