Wyszukiwanie zaawansowane rezolucji Rady Miasta Krakowa

Podaj słowa (oddzielone spacjami) związane z szukanym dokumentem. Duże i małe litery nie są rozróżniane. Wyszukiwane są dokumenty zawierające wszystkie podane słowa.


Uwaga:
przy wyszukiwaniu uchwał kadencji V, które są aktami prawa miejscowego – w wyszukiwarce w słowach kluczowych należy wpisać: akt prawa miejscowego.Kadencje:
 

Lista rezolucji z danej kadencji: I (1990-1994)  II (1994-1998)   III (1998-2002)   IV (2002-2006)   V (2006-2010)   VI (2010-2014)   VII (2014-2018)   VIII (2018-2023)  

Wyświetalne wyniki sortowane są w kolejności uchwalania.

Można stosować znaki uogólniające.
* = dowolny ciąg znaków, ? = dowolny znak
np. kra* = krakow,kraków,krakowa,krakowski ...
np. miast? = miasto,miastu,miasta ...


Znaleziono 587 rekordów odpowiadających zapytaniu.Rekordy: 121-140

Numer rezolucji Tytuł Data uchwalenia
13/XXI/15Rezolucja Nr 13/XXI/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 lipca 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej w sprawie zdecydowanego przyśpieszenia prac nad nowelizacją ustawy ''Prawo ochrony środowiska'' i przyjęcia tej nowelizacji jeszcze w tej kadencji parlamentu. 2015-07-08
12/XIV/15Rezolucja Nr 12/XIV/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 maja 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT 2015-05-27
11/XIV/15Rezolucja Nr 11/XIV/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 27 maja 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie egzekucji komorniczej 2015-05-27
10/XIII/15Rezolucja Nr 10/XIII/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 13 maja 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczypospolitej, Ministerstwa Środowiska W sprawie przekazania unijnych funduszy na ratowanie transportu ładunkowego na rzece Wiśle. 2015-05-13
9/XI/15Rezolucja Nr 9/XI/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 15 kwietnia 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie podjęcia działań zapobiegających likwidacji znaczącej części ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Krakowie. 2015-04-15
8/X/15Rezolucja Nr 8/X/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 1 kwietnia 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Zarządu spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie wykonania bezpiecznego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu linii kolejowych 317, 950 Batowice ? Kraków Gł. z linią nr 100 do ulicy Langiewicza. 2015-04-01
7/IX/15Rezolucja Nr 7/IX/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 marca 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Sejmu RP oraz Rządu RP w sprawie: podjęcia prac legislacyjnych nad projektem ustawy umożliwiającej jednostkom samorządu terytorialnego dokonywania wywłaszczeń nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę parków publicznych. 2015-03-18
6/IX/15Rezolucja Nr 6/IX/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 marca 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie przyśpieszenia rozpatrywania skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczącego uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. nr XLIV/703/13 w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. 2015-03-18
5/IX/15Rezolucja Nr 5/IX/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 18 marca 2015 r. Uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej. Rada Miasta Krakowa apeluje do Pani Minister o udzielenie pomocy w doprowadzeniu do końca remontów i ponownego otwarcia Muzeum XX. Czartoryskich. 2015-03-18
4/VII/15Rezolucja Nr 4/VII/15 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 11 lutego 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie pozostawienia w Krakowie jednej z siedzib Centrali PKP CARGO S.A. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz do Prezesa Zarządu PKP S.A. i Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. 2015-02-11
3/VI/15Rezolucja Nr 3/VI/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 28 stycznia 2015 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ do posłów, senatorów, Rządu Rzeczypospolitej, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 2015-01-28
2/IV/14Rezolucja Nr 2/IV/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 grudnia 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Tomasza Pasikowskiego Prezesa Zarządu - Dyrektora Generalnego spółki Przewozy Regionalne sp. z o.o Marcina Celejewskiego - Prezesa Zarządu PKP Intercity S. A. 2014-12-17
1/IV/14Rezolucja Nr 1/IV/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 17 grudnia 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie przywrócenia tanich połączeń kolejowych 2014-12-17
77/CXXI/14Rezolucja Nr 77/CXXI/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 05 listopada 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do Zarządu BNP Paribas Banku Polska SA, Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA, Dyrektora Zarządzającego ds. Integracji tych banków w sprawie zachowania struktury organizacyjnej banku BNP Paris Bank w Krakowie, a także rozwoju działalności i poziomu zatrudnienia w Krakowie i Małopolsce po połączeniu banków. 2014-11-05
76/CXIX/14Rezolucja Nr 76/CXIX/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 22 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ w sprawie udostępniania samorządowi przez Policję danych koniecznych do tworzenia Powiatowych Map Zagrożeń 2014-10-22
75/CXVII/14Rezolucja Nr 75/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do mieszkańców, rad oraz wójtów i burmistrzów miast i gmin graniczących z Krakowem, do Sejmiku Województwa Małopolskiego, do Stowarzyszenia Gmin Małopolski W sprawie podjęcia działań skutecznie ograniczających niską emisję 2014-10-08
74/CXVII/14Rezolucja Nr 74/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Pani Ewy Kopacz Prezes Rady Ministrów w sprawie przeprowadzenia w Krakowie pilotażu zapowiedzianego w expose powrotu gabinetów dentystycznych do szkół 2014-10-08
73/CXVII/14Rezolucja Nr 73/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów , senatorów , Rządu Rzeczpospolitej, do Rad Miast Metropolitalnych Rzeczpospolitej w sprawie konieczności dokonania zmian przepisów prawa w zakresie karania sprawców aktów wandalizmu 2014-10-08
72/CXVII/14Rezolucja Nr 72/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ Do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej w sprawie konieczności dokonania zmian w zakresie ustalania standardów paliw dopuszczanych do użytkowania w Rzeczpospolitej Polskiej 2014-10-08
71/CXVII/14 Rezolucja Nr 71/CXVII/14 Rada Miasta Krakowa zebrana na sesji w dniu 8 października 2014 r. uchwala niniejszą REZOLUCJĘ skierowaną do Parlamentarzystów RP, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Administracji i Cyfryzacji, Ministra Zdrowia, Ministra Środowiska oraz Prezesa UKE w sprawie zmiany przepisów prawnych dotyczących lokalizacji, budowy i funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowej. 2014-10-08


<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>