Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Przegorzały - Dolina Wisły – Uchwały

   1. Uchwała Nr XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Przegorzały - Dolina Wisły":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr VIII/115/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Przegorzały - Dolina Wisły":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny od uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu