Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Przegorzały - Dolina Wisły – Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 35/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2011 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Przegorzały - Dolina Wisły":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 102/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 26 maja 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Przegorzały - Dolina Wisły":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu