Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Przegorzały - Dolina Wisły – Projekt planu

 
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasadyProjekty planu i infrastruktury technicznej zostały wykonane przez BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. (patrz: zasady ponownego wykorzystania)PROJEKT PRZEKAZANY POD OBRADY RADY MIASTA KRAKOWA zarządzeniem Nr 736/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2011 r.

DRUK NR 208:
- pierwsze czytanie projektu uchwały w dniu 11 maja 2011 r.,
- drugie czytanie projektu uchwały w dniu 25 maja 2011 r. - Rada podjęła uchwałę Nr XVI/177/11 w sprawie uchwalenia planu:dokument pdf-tekstStenogram z sesji XIV - 11 maja 2011 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący pierwszego czytania projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu

dokument pdf-tekstStenogram z sesji XVI - 25 maja 2011 r. (całość dokumentu)

dokument pdf-tekstFragment dotyczący drugiego czytania projektu uchwały i głosowania nad uchwaleniem planu
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

strona bipPowrót do strony głównej planu

strona bipPonowne wykorzystanie informacji publicznej - odmienne zasady