Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Osiedle Łokietka - Opinie KPPiOŚ

   1. Opinia Nr 59/2011 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 12 września 2011 r. dotycząca projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


  2. Opinia Nr 218/2010 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2010 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa  BIP z opinią


  3. Opinia Nr 122/2008 Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa z dnia 25 sierpnia 2008 r. dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Osiedle Łokietka":


    dokument pdf-tekstTreść opinii    strona bipStrona źródłowa BIP z opinią


strona bipPowrót do strony głównej planu