Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCA ZMIANA
miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla WRÓBLOWICE
dla obszaru przy ulicy WRÓBLOWICKIEJ

Logo
 

Zmiana utraciła moc obowiązywania z dniem 24 października 2010 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WRÓBLOWICE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia zmiany planu - 3,29 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica X Swoszowice

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXVIII/1096/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla Wróblowice dla obszaru przy ulicy Wróblowickiej w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 190, poz. 2811 z dnia 7 września 2002 r.

Zmiana planu obowiązywała od 22 września 2002 r. do 23 października 2010 r.


dokument pdf-tekst

TEKST ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK ZMIANY PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)

dokument pdf-rysunek

ZASADY UZBROJENIA TERENU
- Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

Miniatura


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadzone były przez
b. PRACOWNIĘ URBANISTYCZNĄ WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip