Obowiązujący plan WITKOWICE - GŁOGOWA Logo
 

Powierzchnia planu - 2 ha
Jednostka ewidencyjna Krowodrza
Dzielnica IV Prądnik Biały

LokalizacjaUCHWAŁA NR LII/490/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WITKOWICE - GŁOGOWA" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 203, poz. 2312 z dnia 26 lipca 2004 r.

Plan obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2004 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 30 czerwca 2004 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 203, poz. 2312 z dnia 26 lipca 2004 r. - ogłoszenie uchwały Nr LII/490/04 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 19:44:48
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-11 12:09:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-27 14:08:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-27 14:07:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 11:15:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 13:32:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-27 15:16:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-02-13 10:40:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 15:18:09
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 16:08:12
TOMASZ GDULA
 Edycja