Wersja dokumentu z dnia 2017-10-17 13:41:21

Obowiązujący plan

OBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu PRZYLASEK RUSIECKI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo

 

UWAGA:
Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 29 września 2016 r. wraz z wejściem w życie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI"Odnośnik do planu
oraz w dniu 4 stycznia 2017 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 334,1 ha (1,3 ha od dnia 4 stycznia 2017 r.)
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XVIII Nowa Huta

LokalizacjaUCHWAŁA NR XXIV/227/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "PRZYLASEK RUSIECKI" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 385, poz. 4103 z dnia 10 listopada 2003 r. - obowiązuje od dnia 25 listopada 2003 r.:

dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 3 MB)
- zaktualizowany na dzień 4 stycznia 2017 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część zachodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- uchwalony w dniu 24 września 2003 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu (część wschodnia) - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 4 MB)
- uchwalony w dniu 24 września 2003 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część zachodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej (część wschodnia)
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 4 MB)

dokument jpg-rysunek

Plansza kompozycyjna uzasadniająca rysunek planu
Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 24 września 2003 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 385, poz. 4103 z dnia 10 listopada 2003 r. - ogłoszenie uchwały Nr XXIV/227/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie uchwalenia planu (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w .rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip


PRZYDATNE LINKI

Rysunek planu w przeglądarce opracowań kartograficznych
Odnośnik do rysunku w przeglądarce opracowań kartograficznychInformacja o wykonawcy planuPrace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego
- BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.


W sąsiedztwie dawnych podkarakowskich wsi Wolica i Ruszcza, w starorzeczach Wisły, tam gdzie kiedyś wydobywano żwir dla budowy kombinatu metalurgicznego, woda wypełniła stare wyrobiska. Powstałe zbiorniki wodne obrosły roślinnością, okolicę zamieszkały ptaki i zwierzęta i z czasem, w przemysłowym krajobrazie Nowej Huty powstało malownicze miejsce, coraz chętniej odwiedzane przez mieszkańców Krakowa. Piaszczysto - trawiaste, rozległe plaże sprzyjają pobytowi nad wodą, czysta woda zachęca do kąpieli, cisza służy odpoczynkowi, a zarybione stawy są wymarzonym miejscem dla wędkarzy.
Przylasek Rusiecki długo pozostawał w strefie uciążliwego oddziaływania kombinatu metalurgicznego. Mimo to stawał się miejscem niedzielnego wypoczynku dla wszystkich potrzebujących kontaktu z naturą. Z czasem uciążliwość kombinatu malała i zmniejszała się strefa oddziaływania przemysłu. Obecnie teren ten znajduje się poza granicami strefy ochronnej kombinatu.
W okolicy zdominowanej przez przemysł, Przylasek Rusiecki przyciąga pięknem natury i staje się atrakcyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta.
Uchwalony plan miejscowy otwiera szanse na urządzenie tu terenów dla różnych rodzajów rekreacji, sportu i wypoczynku z koniecznym zapleczem, dobrym dojazdem, parkingami. Wydzielone kąpieliska, miejsca dla wędkarzy i strefy ochrony świata zwierzęcego i roślinnego w uporządkowany sposób organizują cały teren. Miejsce to daje możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Krakowa, a inwestorom szansę na ulokowanie tutaj swojej przedsiębiorczości, związanej z rozwojem funkcji sportowych i rekreacyjnych.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-07-21