Wersja dokumentu z dnia 2015-02-16 08:19:57

OBOWIĄZUJĄCY miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru PRZYLASEK RUSIECKI

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Logo Biura

 

UWAGA:

W obszarze planu przystąpiono do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

"NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - PRZYLASEK RUSIECKI"
  oraz  "NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE".


 


Rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


W sąsiedztwie dawnych podkarakowskich wsi Wolica i Ruszcza, w starorzeczach Wisły, tam gdzie kiedyś wydobywano żwir dla budowy kombinatu metalurgicznego, woda wypełniła stare wyrobiska. Powstałe zbiorniki wodne obrosły roślinnością, okolicę zamieszkały ptaki i zwierzęta i z czasem, w przemysłowym krajobrazie Nowej Huty powstało malownicze miejsce, coraz chętniej odwiedzane przez mieszkańców Krakowa. Piaszczysto - trawiaste, rozległe plaże sprzyjają pobytowi nad wodą, czysta woda zachęca do kąpieli, cisza służy odpoczynkowi, a zarybione stawy są wymarzonym miejscem dla wędkarzy.
Przylasek Rusiecki długo pozostawał w strefie uciążliwego oddziaływania kombinatu metalurgicznego. Mimo to stawał się miejscem niedzielnego wypoczynku dla wszystkich potrzebujących kontaktu z naturą. Z czasem uciążliwość kombinatu malała i zmniejszała się strefa oddziaływania przemysłu. Obecnie teren ten znajduje się poza granicami strefy ochronnej kombinatu.
W okolicy zdominowanej przez przemysł, Przylasek Rusiecki przyciąga pięknem natury i staje się atrakcyjnym miejscem wypoczynku mieszkańców miasta.
Uchwalony plan miejscowy otwiera szanse na urządzenie tu terenów dla różnych rodzajów rekreacji, sportu i wypoczynku z koniecznym zapleczem, dobrym dojazdem, parkingami. Wydzielone kąpieliska, miejsca dla wędkarzy i strefy ochrony świata zwierzęcego i roślinnego w uporządkowany sposób organizują cały teren. Miejsce to daje możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu mieszkańcom Krakowa, a inwestorom szansę na ulokowanie tutaj swojej przedsiębiorczości, związanej z rozwojem funkcji sportowych i rekreacyjnych.


Powierzchnia planu - 334,1 ha,
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
Dzielnica XVIII.

Plan obowiązuje od dnia 25 listopada 2003 r.


Lokalizacja

 

UCHWAŁA NR XXIV/227/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "PRZYLASEK RUSIECKI" w Krakowie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 385, poz. 4103 z dnia 10 listopada 2003 r. (Odnośnik do strony wrotamalopolski.pl):


dokument pdf-tekstTekst planu    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


RYSUNEK PLANU:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 4 MB)


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 7 MB)


INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ WSCHODNIA (ok. 4 MB)


dokument pdf-rysunekCZĘŚĆ ZACHODNIA (ok. 7 MB)


plik spakowany w rar.Elementy planu w .dgn    dokument pdf-tekstInformacja


dokument jpg-rysunekPlansza kompozycyjna
uzasadniająca rysunek planu (ok. 1 MB)
Prace nad sporządzeniem projektu planu prowadzone były przez wykonawcę zewnętrznego - BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A.

strona bipPRZYDATNE LINKI

strona bipLista planów obowiązujących

 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-07-21