Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCA ZMIANA
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
obszaru przy ulicy PODGÓRKI TYNIECKIE

Logo
 

Zmiana planu utraciła moc obowiązywania z dniem 23 sierpnia 2009 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "TYNIEC - WĘZEŁ SIDZINA"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia zmiany planu - 4,9 ha
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXVII/800/01 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa obszaru przy ulicy Podgórki Tynieckie - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 6, poz. 93 z dnia 14 stycznia 2002 r.

Zmiana planu obowiązywała od 29 stycznia 2002 r. do 22 sierpnia 2009 r.


dokument pdf-tekst

TEKST ZMIANY PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany planu)

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK ZMIANY PLANU
- Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 1 MB)

Miniatura


Prace nad sporządzeniem zmiany planu prowadzone były przez
b. PRACOWNIĘ URBANISTYCZNĄ WYDZIAŁU ROZWOJU MIASTA UMK

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip