Nieobowiązujący plan

NIEOBOWIĄZUJĄCY
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru OLSZA
w rejonie ulic Gen. Bora Komorowskiego i Księży Pijarów

Logo
 

Utracił moc obowiązywania w dniu 15 października 2013 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY XX PIJARÓW"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 7,9 ha
Jednostka ewidencyjna Śródmieście
Dzielnica III Prądnik Czerwony

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXXII/1093/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru OLSZA w rejonie ulic Gen. Bora Komorowskiego i Księży Pijarów - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO NR 17, poz. 111 z dnia 24 lipca 1998 r.

Plan obowiązywał od 8 sierpnia 1998 r. do 15 października 2013 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek


RYSUNEK PLANU (ok. 3 MB)

dokument pdf-tekst


Wersja kolorowa rysunku planu (ok. 1 MB)

dokument pdf-tekst


Rysunek infrastruktury technicznej (ok. 4 MB)

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 17 czerwca 1998 r.

Miniatura


Prace nad sporządzeniem planu prowadzone były przez WYDZIAŁ ARCHITEKTURY URZĘDU MIASTA KRAKOWA

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip