Wersja dokumentu z dnia 2020-01-24 12:32:52
Obowiązujący plan III KAMPUS UJ - ZACHÓD Logo
 

UWAGA:

1) Od dnia 6 grudnia 2019 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "SKOTNIKI - PÓŁNOC"Przekierowanie do strony planu
2) Od dnia 16 października 2018 r. w części obszaru planu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru "OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ"Przekierowanie do strony planu

 

Powierzchnia planu - 30,4 ha (22,9 ha od dnia 6 grudnia 2019 r.)
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnica VIII Dębniki

LokalizacjaUCHWAŁA NR LXXXIII/816/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "III KAMPUS UJ - ZACHÓD" - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 475, poz. 3524 z dnia 29 sierpnia 2005 r.

Plan obowiązuje od dnia 29 września 2005 r.


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 6 grudnia 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Typowe przekroje przez tereny komunikacyjne - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)
- zaktualizowany na dzień 6 grudnia 2019 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizowany na dzień 6 grudnia 2019 r.

dokument jpg-rysunek

RYSUNEK PLANU - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 2 MB)
- uchwalony w dniu 22 czerwca 2018 r.

dokument jpg-rysunek

Typowe przekroje przez tereny komunikacyjne - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 22 czerwca 2018 r.

dokument jpg-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 3 do uchwały (ok. 1 MB)
- uchwalony w dniu 22 czerwca 2018 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 4 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 5 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 22 czerwca 2005 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 475, poz. 3524 z dnia 29 sierpnia 2005 r. - ogłoszenie uchwały Nr LXXXIII/816/05 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w portalu mapowym Obserwatorium
Odnośnik do rysunku w portalu mapowym Obserwatorium


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Obszar objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego "III Kampus UJ - Wschód" i "III Kampus UJ - Zachód" położony jest w środkowo wschodniej części Krakowa w rejonie ul. Gronostajowej, Bobrzyńskiego, Grota-Roweckiego - w odległości ok. 4 km na zachód od centrum Krakowa. Położony jest również na skraju Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych, po zewnętrznej stronie ich otuliny, stanowiąc tym samym fragment jej południowego przedpola. Obszar Kampusu to część terenów dawnych wsi podkrakowskich: Pychowic, Skotnik i częściowo Kobierzyna. Od północy obszar ograniczony jest rozłogiem pól Skotnik i zagajnikiem (na zakończeniu ul. Gronostajowej). Od wschodu przebiega projektowana ul. Pychowicka, za którą znajduje się wzniesienie Skał Twardowskiego (235 m n.p.m.) z bardzo atrakcyjnym zbiornikiem wodnym Zakrzówek (naturalnym zalewem w dawnym kamieniołomie). Od południa - wzdłuż ul. Grota-Roweckiego i ul. Bobrzyńskiego obszar graniczy z zabudową mieszkaniową wielorodzinną os. Ruczaj - Zaborze, a od południowego - zachodu z zabudową mieszkaniową jednorodzinną Skotnik.
Celem planów było stworzenie prawa lokalnego, ułatwiającego realizację programów inwestycyjnych głównych inwestorów na tych terenach: Uniwerystetu Jagiellońskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej, Polskiej Akademii Nauk, a także - w części - Parku Technologicznego (w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej). Ze względu na zróżnicowane funkcje w całym obszarze, etapowanie programów inwestycyjnych głównych inwestorów oraz stan własności gruntów - obszar III Kampusu UJ podzielono na dwa obszary planów, sporządzanych w oparciu i "Plan koordynacyjny..." - opracowany na Politechnice Krakowskiej pod kierunkiem Prof. Aleksandra Böhma.
Kompozycja przestrzenna obszaru opiera sie na założeniu urbanistycznym wykorzystującym istniejące tu walory krajobrazowe. Założenie to zachowuje i uwzglednia powiązania widokowe obszaru z najbardziej charakterystycznymi elementami krajobrazu Krakowa, jak: Wzgórze Wawelskie, Kopiec Tadeusza Kośicuszki, klasztor Kamedułów na Bielanach. Zaprojektowane osie widokowe przecięte zostały kolejnymi osiami kompozycyjno-widokowymi, które wyznaczyły kwartały inwestycyjne. Przestrzeń pomiędzy kwartałami stanowi przestrzeń publiczną, która będzie realizowana jako atrakcyjne aleje, ulice, place, dziedzińce, wyposażone w szpalery drzew, małą architekturę, oświetlenie.
Uchwalone plany miejscowe umożliwią realizację m.in. obiektów dydaktycznych i badawczych szkolnictwa wyższego, usług komercyjnych (centra konferencyjne, wystawiennicze), obiektów Parku Technologicznego (m.in. centra technologiczne, obiekty produkcyjne wysokich technologii, obiekty biurowe). Przewidziano tutaj również możliwość lokalizacji domów studenckich oraz urządzeń i obiektów sportowych. W oparciu o plan powstanie nowoczesny kompleks obiektów uniwersyteckich wraz z towarzyszącą zabudową, zielenią i infrastrukturą. Zespół ten o uporządkowanym układzie urbanistycznym i dobrej architekturze przyczyni się do utrwalenia znaczenia Krakowa w Europie, jako miasta uniwersyteckiego.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-20 15:21:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-01 14:38:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-10 12:51:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 09:48:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-24 12:32:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-20 13:31:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 10:57:20
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:49:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-07 14:56:18
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:41:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 10:55:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-14 12:52:03
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-14 12:50:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-07-12 13:09:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-04-05 13:55:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-07 11:57:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-27 13:49:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-02-19 08:12:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-08-09 15:08:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-28 14:52:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-28 13:44:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-20 14:34:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-04-20 14:34:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-03-23 10:28:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 11:58:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-09-21 11:57:23
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-30 10:07:59
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-08-11 14:56:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-06-07 11:00:16
TOMASZ GDULA
 Edycja
2016-06-06 15:03:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-05-27 11:13:54
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-05-26 09:16:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-10 13:48:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-04-09 13:54:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-13 12:30:29
TOMASZ GDULA
 Edycja
2015-02-13 12:29:44
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-17 13:21:00
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-11-17 13:06:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-19 14:43:49
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-08-06 15:06:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-04-10 11:41:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2014-03-10 15:21:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-09 13:39:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-12-05 12:28:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-20 11:45:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-18 10:11:27
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-11-18 10:09:36
TOMASZ GDULA
 Edycja
2013-05-06 11:05:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-12-14 15:03:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-22 10:44:56
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-09 10:04:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-10-09 10:01:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-28 08:41:50
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-08-13 10:43:32
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-06-06 10:36:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-29 12:51:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2012-05-29 12:50:19
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-11-22 12:48:10
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-10-06 13:43:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-09-28 14:08:15
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-07-27 12:29:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-06-16 12:54:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-05-12 14:51:08
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-29 15:05:01
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-29 15:04:25
TOMASZ GDULA
 Edycja
2011-04-29 15:03:47
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-23 13:50:26
TOMASZ GDULA
 Edycja
2010-06-23 12:37:38
TOMASZ GDULA
 Edycja
2009-08-13 12:05:53
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-11 14:42:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 12:29:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-07 12:28:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:58:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:20:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:20:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-08-06 10:20:20
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:44:57
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-05-13 10:16:43
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-20 15:47:44
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-04-20 15:42:59
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-28 13:18:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-26 12:15:12
GDULA TOMASZ
 Edycja
2009-01-23 11:23:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-12-05 13:39:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-07-09 14:27:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-05-12 16:42:20
GADULSKA MONIKA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2008-03-10 13:08:13
GDULA TOMASZ
 Edycja
2008-01-09 11:56:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 11:54:35
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-19 11:53:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-18 12:38:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-12-18 12:38:29
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-09-17 12:48:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-07-12 13:21:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-06-25 14:43:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 10:09:01
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 09:53:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-04-17 09:44:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-02-16 15:00:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 12:07:21
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 12:06:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 12:04:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 12:02:52
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 12:02:19
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 12:01:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 12:01:27
GDULA TOMASZ
 Edycja
2007-01-11 11:58:48
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-11-07 11:48:03
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-08-29 14:34:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-20 09:05:17
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-13 15:06:40
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-07 14:39:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-07 13:59:37
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-06-07 13:55:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-28 12:46:34
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-12 12:25:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-12 11:07:42
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-12 11:07:25
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-04-03 13:38:07
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-03-24 11:27:26
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-03-15 14:55:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-10 12:04:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-10 12:04:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-10 11:51:05
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-10 11:50:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-10 11:49:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-10 11:45:14
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-10 11:40:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-08 13:54:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 12:50:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 12:48:32
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 12:44:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-02-07 12:43:23
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-01-26 10:32:11
GDULA TOMASZ
 Edycja
2006-01-26 10:31:58
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-30 12:25:02
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-30 11:09:16
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-23 13:39:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-23 13:37:09
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-23 13:35:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-23 13:34:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-19 10:23:36
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-15 12:00:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-08 14:38:30
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-01 10:36:45
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-01 09:34:55
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-12-01 09:34:18
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 12:45:28
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 12:45:04
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-29 11:24:41
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 14:37:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 14:34:15
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 14:33:47
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 14:32:33
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 14:32:22
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 13:52:31
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 13:50:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-24 13:49:50
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:13:08
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:09:38
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:05:51
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 16:00:49
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 15:56:56
GDULA TOMASZ
 Edycja
2005-11-21 15:56:39
GDULA TOMASZ
 Edycja