Wersja dokumentu z dnia 2011-06-16 10:19:41

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Górka Narodowa Zachód

Urząd Miasta Krakowa
Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Józefa Sarego 4
31-047 Kraków

Otwórz rysunek planu

Otwórz rysunek planu w Przeglądarce opracowań kartograficznych


Osiedle Górka Narodowa Zachód położone jest w północnej części miasta Krakowa na obszarze IV dzielnicy Prądnik Biały. Obszar ten, powinien posiadać typowo miejski charakter, czyli zwartą, intensywną zabudowę, wielofunkcyjność terenu, wysoką atrakcyjność urbanistyczną i architektoniczną, usługi właściwe randze miasta oraz dobrą dostępność komunikacyjną.
Celem planu jest zatrzymanie pozbawionego kontroli zabudowywania tego terenu, powstawania intensywnej zabudowy bez dróg, bez zieleni, bez przestrzeni publicznych i bez jakichkolwiek zasad urbanistycznych i stworzenie na terenie osiedla Górka Narodowa przyjaznego środowiska mieszkalnego z wyznaczonymi terenami zielonymi, atrakcyjną przestrzenią publiczną oraz dobrą, uporządkowaną obsługą komunikacyjną.
W planie przewidziano wzrost liczby mieszkańców na tym terenie. Dlatego poza terenami, przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową, zaprojektowano utworzenie centrum miejskiego z placem, usługami publicznymi i komercyjnymi. Wyznaczono teren dla budowy przedszkola, szkoły i gimnazjum. Urządzone zostaną parki, skwery, aleje spacerowe, powstaną także tereny sportowe i rekreacyjne.
Plan zakłada stworzenie systemu dróg lokalnych i dojazdowych, w celu ułatwienia komunikacji indywidualnej w obrębie osiedla, modernizację Al. 29 Listopada, usprawniającą ruch w kierunku Warszawy i centrum miasta. W zakresie komunikacji zbiorowej planowane jest stworzenie na terenie objętym planem dworca autobusów miejskich, parkingu strategicznego (przesiadkowego) oraz pętli tramwaju szybkiego, których realizacja zapewni szybkie połączenie osiedla z centrum miasta w tym z największym węzłem komunikacyjnym miasta Krakowskim Centrum Komunikacyjnym. Zapewnione zostały także połączenia z trzecią obwodnicą miasta oraz Śródmieściem, a w kierunku północnym z czwartą obwodnicą, z drogą ekspresową i z Międzynarodowym Portem Lotniczym w Balicach.

Powierzchnia planu - 144 ha
Jednostka ewidencyjna - Krowodrza
Dzielnica - IV

Obowiązuje od dnia 22 lutego 2007 r.

Lokalizacja

Plany obowiązujące

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-17 15:07:30
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-30 15:16:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-10 12:12:57
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 09:40:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-02 10:28:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-25 12:33:28
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-03-07 13:35:07
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 13:40:02
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-03 10:41:17
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-11-20 12:34:27
TOMASZ GDULA
 Edycja