Dzielnica VII Zwierzyniec

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 2843 ha
Liczba ludności: 20173

Siedziba: ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
Telefon: 421-56-66, 429-90-47,   Fax: 421-56-66
E-mail: dzielnica7@um.krakow.pl, rada@dzielnica7.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica7.krakow.pl

Komisje problemowe

Komisja Ochrony Środowiska i Utrzymania Zieleni
   Przewodniczący  Zbigniew Daniszewski

Komisja Planowania Przestrzennego i Architektury
   Przewodnicząca  Zofia Lewicka-Depta

Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi
   Przewodniczący  Krzysztof Kowalski

Komisja Edukacji i Sportu
   Przewodnicząca  Bożena Ostachowska-Kos

Komisja Kultury, Promocji, Informacji i Kontaktów z Mieszkańcami
   Przewodniczący  Krzysztof Jakubowski

Komisja Infrastruktury i Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
   Przewodniczący  Krzysztof Łuszczek

Komisja Bezpieczeństwa, Praworządności i Mieszkalnictwa
   Przewodniczący  Paweł Bułat

Komisja Rewizyjna
   Przewodniczący  Grzegorz Kosch