Dzielnica VII Zwierzyniec

Zarząd | Biuro | Rada | Komisje | Granice

Informacje ogólne.

Powierzchnia: 2843 ha
Liczba ludności: 20173

Siedziba: ul. Prusa 18, 30-117 Kraków
Telefon: 421-56-66, 429-90-47,   Fax: 421-56-66
E-mail: dzielnica7@um.krakow.pl, rada@dzielnica7.krakow.pl
Strona WWW: www.dzielnica7.krakow.pl

Granice dzielnicy:
   z DZIELNICĄ VIII
graniczy na odcinku - od przecięcia przedłużenia wschodniej strony Al. Krasińskiego z rzeką Wisłą (most Dębnicki) w kierunku zachodnim środkiem rzeki Wisły do przecięcia na zachodzie z granicą m. Krakowa (w rejonie "Koła Tynieckiego"),
- dalej w kierunku północnym granicą m. Krakowa do przecięcia z rzeką Rudawą,
z DZIELNICĄ VI
graniczy na odcinku - od przecięcia zachodniej granicy m. Krakowa z rzeką Rudawą w kierunku wschodnim środkiem rzeki Rudawy do skrzyżowania rzeki Rudawy z przedłużeniem ul. Strzelnica,
z DZIELNICĄ V
graniczy na odcinku - od przecięcia rzeki Rudawy z przedłużeniem ul. Strzelnica w kierunku wschodnim, północną stroną ul. Mydlnickiej do skrzyżowania z ul. Piastowską, dalej na południe zachodnią stroną ul. Piastowskiej do skrzyżowania z Al. 3 Maja, dalej w kierunku wschodnim, północną stroną deptaku biegnącego wzdłuż Al. 3 Maja do skrzyżowania z Al. Marszałka Focha, dalej północną stroną Al. Marszałka Focha do skrzyżowania z Al. Krasińskiego,
z DZIELNICĄ I
graniczy na odcinku - od skrzyżowania Al. Marszałka Focha z Al. Krasińskiego na południe wschodnią stroną Al. Krasińskiego do jej przecięcia z rzeką Wisłą.