Obowiązujący plan dla TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJ Logo
 

UWAGA:
1) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 14 stycznia 2020 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "BAGRY"Odnośnik do planu
2) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 14 grudnia 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "ZAKOLE WISŁY"Odnośnik do planu
3) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 6 grudnia 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY PRZEWÓZ"Odnośnik do planu
4) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 20 kwietnia 2019 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "REJON ULICY KOSZYKARSKIEJ"Odnośnik do planu
5) Część planu utraciła moc obowiązywania w dniu 9 sierpnia 2013 r. wraz z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "WIELICKA - WSCHÓD"Odnośnik do planu
6) W dniu 30 grudnia 2006 r. wraz z wejściem w życie tego planu, utraciła moc obowiązywania niewielka część miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ZABŁOCIEOdnośnik do planu

 

Powierzchnia planu - 63,8 ha (49,2 ha od dnia 14 stycznia 2020 r.)
Jednostka ewidencyjna Podgórze
Dzielnice: XI Podgórze Duchackie, XII Bieżanów - Prokocim, XIII Podgórze

LokalizacjaUCHWAŁA NR CXVIII/1250/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego DLA TRASY NOWOPŁASZOWSKIEJ - ogłoszona w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 847, poz. 5126 z dnia 29 listopada 2006 r.

Plan obowiązuje od dnia 30 grudnia 2006 r.

Od dnia 1 lipca 2020 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Zasady te zostały określone w tzw. uchwale krajobrazowej tj. w uchwale Nr XXXVI/908/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń” (Dz.U.W.M. z 9 marca 2020 r., poz. 1984).

Ustalenia tzw. uchwały krajobrazowej zastępują dotychczasowe zapisy planów miejscowych dotyczące małej architektury, reklam (w tym szyldów) i ogrodzeń - Odnośnik do strony z uchwałą krajobrazowąOdnośnik do strony bip


dokument pdf-tekst

TEKST USTALEŃ PLANU
(Uchwała w sprawie uchwalenia planu)

dokument pdf-rysunek

RYSUNEK PLANU
Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 15 MB)
- zaktualizawany na dzień 14 stycznia 2020 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej
Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 7 MB)
- zaktualizawany na dzień 14 stycznia 2020 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek planu - Załącznik nr 1 do uchwały (ok. 19 MB)
- uchwalony w dniu 11 października 2006 r.

dokument pdf-rysunek

Rysunek infrastruktury technicznej - Załącznik nr 2 do uchwały (ok. 19 MB)
- uchwalony w dniu 11 października 2006 r.

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag dotyczących projektu planu
Załącznik nr 3 do uchwały
(wyłączona jawność)*

dokument pdf-tekst

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
Załącznik nr 4 do uchwały

strona bip

Strona źródłowa BIP
z uchwałą z dnia 11 października 2006 r.

link zewnętrzny

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NR 847, poz. 5126 z dnia 29 listopada 2006 r. - ogłoszenie uchwały Nr CXVIII/1250/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. (Dokument PDF ze strony bip.malopolska.pl)plik spakowany w rar.


Elementy planu w DGN

dokument pdf-tekst


Informacja do pliku DGNstrona bip

HISTORIA SPORZĄDZENIA PLANU:
Projekty rysunków planu i ustaleń planu / Rozpatrzenia wniosków i uwag do planu / Stenogramy /
Prognoza oddziaływania na środowisko

strona bip

PRZYDATNE LINKI  (m.in. procedury dot. wydawania wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz zaświadczeń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego)


* wyłączenie jawności na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych

Rysunek planu w pdf
Odnośnik do rysunku planu


Prace nad sporządzeniem planu prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA

Plan obejmuje obszary planowanej lokalizacji rozwiązań drogowych III obwodnicy oraz trasy szybkiego tramwaju. W północnej części granice planu obejmują pas wzdłuż ulicy Saskiej, z poszerzeniami na wysokości skrzyżowań z ulicami Nowohucką i Stoczniowców, Płaszowską i Przewóz oraz Lipską i Krzywda. W części środkowej obszar obejmuje zachodnią część zbiornika wodnego Bagry oraz teren wzdłuż ulicy Żołnierskiej.
Granice obszaru obejmują tereny torowiska linii kolejowej Kraków - Medyka w miejscach jej przekroczenia przez planowaną drogę oraz przez planowaną linię szybkiego tramwaju.
W części południowej granice obszaru obejmują tereny zakładu produkcyjnego "Tele-Fonika Kable S.A." (dawniej - Krakowskiej Fabryki Kabli): w miejscu planowanego przebiegu trasy oraz w miejscu planowanej lokalizacji torowiska szybkiego tramwaju. Granice obszaru obejmują także część terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy ulicy Bieżanowskiej.

Lista planów obowiązującychLista planów obowiązujących  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-07-21 18:50:37
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-05-08 09:45:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-03 11:48:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-05 09:35:04
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-01-14 11:08:11
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-13 11:36:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-10 13:09:21
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-12-03 12:12:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-23 13:53:43
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-23 13:20:36
TOMASZ GDULA
 Edycja