Dokument archiwalny
Wersja dokumentu z dnia 2010-01-28 11:04:57

Włodzimierz Pietrus

Klub Radnych Prawo i SprawiedliwośćMandat z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości z okręgu wyborczego nr 7 (sześciomandatowego) obejmującego Dzielnicę XVI Bieńczyce i Dzielnicę XVIII Nowa Huta. Otrzymał 4314 głosów.


Podczas kadencji...
Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość - 26 marca 2007 r. na posiedzeniu Klubu Radnych PiS Rady Miasta Krakowa złożył rezygnację.

Członek Zespołu Zadaniowego do spraw koordynacji prac nad realizacją projektu Informatycznej Obsługi Rady Miasta Krakowa e-Rada. - Zarządzenie nr 559/2008 Prezydenta Miasta Krakowa.

Członek Zespołu Zadaniowego ds. rodzinnych ogródków działkowych - Zarządzenie nr 2211/2008 PMK.

Wchodzi w skład Rady Programowej Obchodów rocznicy 60-lecia powstania Nowej Huty - uchwała XLIV/551/08 RMK.

Pracuje w Komisjach RMK:


Dyżury

adres e-mail: wlodek.pietrus@wp.pl

Forum Rady Miasta Krakowa

Kalendarium Rady Miasta Krakowa

Oświadczenia majątkowe

Interpelacje Radnych Miasta Krakowa