Wersja dokumentu z dnia 2011-06-29 13:04:08
Powstanie

Dnia 27 marca 1991 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie 18 Dzielnic miejskich. Idea utworzenia Dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 Dzielnic powstał z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań. Tworząc Dzielnice starano się nie tylko uwzględniać dawne podziały katastralne lecz także podział na parafie oraz dbać, aby komunikacja w obrębie nowopowstałych Dzielnic była w miarę możliwości dogodna dla mieszkańców.

Statut

Dzielnice aktualnie działają w oparciu o Statut Dzielnic ustalony przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr LXVII/660/96 z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic (z późniejszymi zmianami).

Zakres Działania

Do zakresu działania Dzielnic należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. W zakresie działania Dzielnic mieści się między innymi wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnic jak również opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Szczególnym zadaniem Dzielnic jest określanie przedsięwzięć priorytetowych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej Dzielnicy oraz zadań powierzonych w ramach poszczególnych dziedzin. Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie.

 

 


 

INTERAKTYWNY PLAN KRAKOWA

 

WYBORY DO RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA (9 STYCZNIA 2011 ROK) - DOKUMENT ARCHIWALNY

 

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-01-07 10:19:30
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-02-18 10:16:05
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-30 10:10:12
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-30 10:09:43
ROBERT ROLKA
 Edycja
2019-01-08 10:58:52
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-12-18 13:49:52
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-12-12 12:06:41
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-12-04 07:57:58
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-12-04 07:57:21
ROBERT ROLKA
 Edycja
2018-11-29 08:25:05
ROBERT ROLKA
 Edycja