Wersja dokumentu z dnia 2014-04-22 08:35:41

 

DZIELNICE MIASTA KRAKOWA

 

Powstanie Dzielnic

Dnia 27 marca 1991 roku Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę w sprawie utworzenia w Mieście Krakowie 18 Dzielnic miejskich. Idea utworzenia Dzielnic narodziła się w środowisku Komitetów Obywatelskich. Projekt podziału Krakowa na 18 Dzielnic powstał z uwzględnieniem historycznych uwarunkowań. Tworząc Dzielnice starano się nie tylko uwzględniać dawne podziały katastralne lecz także podział na parafie oraz dbać, aby komunikacja w obrębie nowopowstałych Dzielnic była w miarę możliwości dogodna dla mieszkańców.

 

Statuty Dzielnic

Dzielnice aktualnie działają w oparciu o Statuty Dzielnic ustalone przez Radę Miasta Krakowa uchwałami z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania: Dzielnicy I Stare Miasto uchwała nr XCIX/1495/14, Dzielnicy II Grzegórzki uchwała nr XCIX/1496/14, Dzielnicy III Prądnik Czerwony uchwała nr XCIX/1497/14, Dzielnicy IV Prądnik Biały uchwała nr XCIX/1498/14, Dzielnicy V Krowodrza uchwała nr XCIX/1499/14, Dzielnicy VI Bronowice uchwała nr XCIX/1500/14, Dzielnicy VII Zwierzyniec uchwała nr XCIX/1501/14, Dzielnicy VIII Dębniki uchwała nr XCIX/1502/14, Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki uchwała nr XCIX/1503/14, Dzielnicy X Swoszowice uchwała nr XCIX/1504/14, Dzielnicy XI Podgórze Duchackie uchwała nr XCIX/1505/14, Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała nr XCIX/1506/14, Dzielnicy XIII Podgórze uchwała nr XCIX/1507/14, Dzielnicy XIV Czyżyny uchwała nr XCIX/1508/14, Dzielnicy XV Mistrzejowice uchwała nr XCIX/1509/14, Dzielnicy XVI Bieńczyce uchwała nr XCIX/1510/14, Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie uchwała nr XCIX/1511/14, Dzielnicy XVIII Nowa Huta uchwała nr XCIX/1512/14 – z zastrzeżeniem zapisów §165 i §166.

 

Zakres działania Dzielnic (obowiązujący do końca 6 kadencji Rad Dzielnic)

Do zakresu działania Dzielnic należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców. W zakresie działania Dzielnic mieści się między innymi wnioskowanie do organów Miasta, Prezydenta Miasta, jednostek Urzędu Miasta, jednostek komunalnych, a także innych jednostek funkcjonujących na obszarze Dzielnic jak również opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy w sprawach istotnych dla społeczności lokalnej. Szczególnym zadaniem Dzielnic jest określanie przedsięwzięć priorytetowych służących zaspokajaniu najpilniejszych potrzeb danej Dzielnicy oraz zadań powierzonych w ramach poszczególnych dziedzin. Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie.

 

LISTA DZIELNICHARMONOGRAMY SESJI RAD DZIELNICINFORMACJE O DZIELNICACHUCHWAŁY RAD DZIELNICUCHWAŁY ZARZADÓW DZIELNICPROTOKOŁY Z SESJI RAD DZIELNICPROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ ZARZĄDÓW DZIELNIC

RADY DZIELNIC MIASTA KRAKOWA (3 kadencja 1998-2002) (4 kadencja 2002-2006) (5 kadencja 2006-2010) (6 kadencja 2011-2015)

TWÓJ ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO DZIELNICACH *

(* wydrukuj lub zapisz w postaci pliku tekstowego wybrane dane informacyjne o wybranej Radzie Dzielnicy lub wszystkich Radach Dzielnic Miasta Krakowa)

 


 

INTERAKTYWNY PLAN KRAKOWA

 

ARCHIWUM