Wersja dokumentu z dnia 2011-12-14 09:06:36

Współpraca Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie

 

Zadanie to Urząd Miasta Krakowa realizuje od roku 1997. Działania i zamierzenia Biura Współpracy Zagranicznej w zakresie realizacji tego zadania można ująć w następujących grupach tematycznych:

 

  1. Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie.
  2. Współpraca z innymi ośrodkami polonijnymi na świecie.
  3. Współpraca Miasta Krakowa z organizacjami polskimi, powołanymi do utrzymywania kontaktów z Polonią na świecie  (w tym głównie ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska"), w celu włączania się w pomoc dla Polonii lub organizację imprez kulturalno-promocyjnych.

Kraków wśród miast polskich zajmuje pozycję wyjątkową. W okresie zaborów był miejscem, w którym skutecznie prowadzono historyczną edukację Polaków. W okresie porozbiorowym zachował i nadal zachowuje niesamowitą siłę wzbudzania w przybyszach dumy z pochodzenia i z przynależności do narodu polskiego. Ze względu na swoją tysiącletnią tradycję jest także symbolem wspólnoty kulturowej. W świetle tej niezwykłej roli, jaką Kraków wypełniał i wciąż pełni w kulturze polskiej, pielęgnowanie współpracy z ośrodkami polonijnymi to nie tylko zadanie promocyjne, lecz także rodzaj pewnej misji wobec Rodaków żyjących poza granicami Polski.

Działania realizowane w ramach współpracy Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie w roku 2010

Archiwum:

Działania realizowane w ramach współpracy Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie do roku 2008

Działania realizowane w ramach współpracy Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie w roku 2009

Wizyty przedstawicieli Polonii w Krakowie w latach 2004-2008

Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-08 10:40:45
IZABELA HAUPT
 Edycja
2018-03-28 10:06:24
IZABELA HAUPT
 Edycja
2017-03-24 09:06:07
IZABELA HAUPT
 Edycja
2016-04-08 11:40:22
IZABELA HAUPT
 Edycja
2015-03-23 11:34:06
IZABELA HAUPT
 Edycja
2014-03-25 15:12:05
IZABELA HAUPT
 Edycja
2013-03-18 11:37:45
IZABELA HAUPT
 Edycja
2012-06-06 12:22:29
IZABELA HAUPT
 Edycja
2011-12-14 09:09:41
IZABELA HAUPT
 Edycja
2011-12-14 09:06:36
IZABELA HAUPT
 Edycja
2011-07-26 12:01:17
IZABELA HAUPT
 Edycja
2011-07-26 11:54:27
IZABELA HAUPT
 Edycja
2011-07-26 07:56:03
KINGA STOSZEK
 Edycja
2010-07-19 09:29:04
PAULA FANDEROWSKA-GRANICZNY
 Edycja
2010-07-14 12:58:39
JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
 Edycja
2010-07-14 12:45:29
JULIA ŻYLINA-CHUDZIK
 Edycja
2010-03-03 14:47:35
PAULA FANDEROWSKA-GRANICZNY
 Edycja
2010-03-03 14:46:38
PAULA FANDEROWSKA-GRANICZNY
 Edycja
2010-03-03 14:45:45
PAULA FANDEROWSKA-GRANICZNY
 Edycja
2009-12-30 15:56:26
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2009-12-30 15:49:24
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2009-12-30 15:47:59
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2009-12-30 15:46:42
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2009-06-09 13:36:05
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2009-06-09 13:35:50
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2009-06-09 13:35:37
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2009-06-09 13:18:12
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2008-01-29 13:26:33
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2008-01-14 09:26:02
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2008-01-14 09:25:46
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2007-07-20 15:41:22
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2007-07-20 15:40:14
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2007-07-20 15:39:35
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2007-07-20 15:34:47
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2007-07-20 15:28:51
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2007-07-20 15:06:35
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2007-07-20 14:59:45
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2006-01-10 11:14:49
FANDEROWSKA-GRANICZNY PAULA
 Edycja
2005-11-09 15:30:23
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-09 15:27:26
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-09 15:24:17
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-09 15:20:14
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-09 15:20:00
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-09 15:19:16
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja
2005-11-09 15:14:18
SKALNY ROBERT - ADMINISTRATOR BIP
 Edycja