Wersja dokumentu z dnia 2014-03-25 15:12:05

Współpraca Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie

 

Zadanie to Urząd Miasta Krakowa realizuje od roku 1997. Działania i zamierzenia Biura Współpracy Zagranicznej w zakresie realizacji tego zadania można ująć w następujących grupach tematycznych:

 

  1. Współpraca z ośrodkami polonijnymi na Wschodzie.
  2. Współpraca z innymi ośrodkami polonijnymi na świecie.

Kraków wśród miast polskich zajmuje pozycję wyjątkową. W okresie zaborów był miejscem, w którym skutecznie prowadzono historyczną edukację Polaków. W okresie porozbiorowym zaś zachował i nadal zachowuje niesamowitą siłę wzbudzania w przybyszach dumy z pochodzenia i z przynależności do narodu polskiego. Ze względu na swoją tysiącletnią tradycję jest także symbolem wspólnoty kulturowej. W świetle tej niezwykłej roli, jaką Kraków wypełniał i wciąż pełni w kulturze polskiej, pielęgnowanie współpracy z ośrodkami polonijnymi to nie tylko zadanie promocyjne, lecz także rodzaj pewnej misji wobec Rodaków żyjących poza granicami Polski.

 

Archiwum:

Działania realizowane w ramach współpracy Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie do roku 2008

Działania realizowane w ramach współpracy Miasta Krakowa z ośrodkami polonijnymi na świecie w roku 2009

Wizyty przedstawicieli Polonii w Krakowie w latach 2004-2008

Akcja Pomocy Represjonowanym Polakom na Białorusi