Wersja dokumentu z dnia 2016-01-05 13:18:10

Podatki i opłaty

Uwaga: od 1 stycznia 2016 r. nowe numery rachunków bankowych

 

 

Wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności można dokonywać na rachunki bankowe lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i w kasach Urzędu Miasta Krakowa.


Informacja telefoniczna 12 616 9295