Dokument archiwalny

Mpzp obszaru u zbiegu ulic Sierpowej... - Uchwały

   1. Uchwała Nr X/86/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Sierpowej, Cichociemnych AK, Al. Pokoju, centrum handlowego M1:


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr CXIX/1285/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru u zbiegu ulic Sierpowej, Cichociemnych AK, Al. Pokoju, centrum handlowego M1:


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny od uchwały


strona bipPowrót do strony głównej planu