Historia sporządzania planu

ODSTĄPIONY OD SPORZĄDZENIA (HISTORIA SPORZĄDZANIA)
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru U ZBIEGU ULIC SIERPOWEJ, CICHOCIEMNYCH AK, ALEI POKOJU, CENTRUM HANDLOWEGO M1

Logo
 

Powierzchnia planu - 35,2 ha
Jednostka ewidencyjna Nowa Huta
Dzielnica XIV Czyżyny

Lokalizacja


Prace nad planem prowadziło BIURO
ob. WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU MIASTA KRAKOWA


W dniu 16 marca 2011 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę Nr X/86/11 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania m.in. dla obszaru "U ZBIEGU ULIC SIERPOWEJ, CICHOCIEMNYCH AK, ALEI POKOJU, CENTRUM HANDLOWEGO M1".

Miniatura
Obszar i granice planu
Wnioski do planu zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Krakowa w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania zgodnie z art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w wersji obowiązującej do dnia 20 października 2010 r.).
Rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego następują w formie Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, które publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

strona bipPowrót  |  Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznegostrona bip

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-12-27 13:15:46
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-08-27 09:46:06
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-05-30 11:28:33
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-04-04 12:58:58
TOMASZ GDULA
 Edycja
2019-01-07 13:48:14
TOMASZ GDULA
 Edycja
2018-03-22 14:37:42
TOMASZ GDULA
 Edycja
2017-05-16 15:01:57
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2017-05-16 15:01:31
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2016-07-26 09:33:15
TOMASZ ZIÓŁKOWSKI
 Edycja
2015-07-21 08:01:35
TOMASZ GDULA
 Edycja