Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Stare Miasto – Uchwały

  1. Uchwała Nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


 2. Uchwała Nr CXV/1546/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto" (unieważniona):


  dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


 3. Uchwała Nr CXVIII/1251/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto":


  dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

  dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny od uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu