Wersja dokumentu z dnia 2019-05-17 14:33:00

Majątek gminy

 

Zgodnie z art. 180 uprzednio obowiązującej ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego opracowywał w latach 2001-2009 informację o stanie mienia komunalnego, zawierającą:
1) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania;
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
*W związku z zaleceniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, począwszy od roku 2004 zmieniony został okres objety informacją o stanie mienia komunalnego.
Natomiast w związku z wejściem w życie nowej ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) informacja o stanie mienia komunalnego sporządzana jest na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 tej ustawy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami).
**W okresie przejściowym wyjątkowo obejmowała ona stan mienia oraz jego zmiany od dnia ostatniej informacji tj. od dnia 30.06.2009 roku do dnia 31.12.2010 roku. W latach następnych publikowane dane będą wg stanu na dzień 31 grudnia roku, poprzedzającego rok, w którym informacja jest sporządzana w zestawieniu z danymi z wcześniejszej informacji.
 
 
31.12.2014 - 31.12.2015 [pdf 11.43 MB] 
31.12.2012 - 31.12.2013 [pdf 12,66 MB]
30.06.2009 - 31.12.2010 [pdf 4.05 MB]**
30.06.2006 - 30.06.2007 [pdf 4.85 MB] 
30.06.2005 - 30.06.2006 [pdf 4.85 MB] 
30.06.2004 - 30.06.2005 [pdf 4.59 MB]*
31.12.2002 - 31.12.2003 [pdf 1.2 MB] 
31.12.2001 - 31.12.2002 [pdf 1.4 MB]

 

 

Ewidencja majątku prowadzona przez Biuro ds. Ewidencji Mienia

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-17 14:33:00
ANNA KRÓLIKOWSKA
 Edycja
2019-05-17 14:30:20
ANNA KRÓLIKOWSKA
 Edycja
2019-05-17 11:09:28
ANNA KRÓLIKOWSKA
 Edycja
2019-05-17 09:19:28
ANNA KRÓLIKOWSKA
 Edycja
2019-05-07 11:48:49
ANNA KRÓLIKOWSKA
 Edycja
2019-05-07 11:46:40
ANNA KRÓLIKOWSKA
 Edycja
2019-04-04 14:29:30
ANNA KRÓLIKOWSKA
 Edycja
2019-01-28 14:42:49
KATARZYNA WIRECKA
 Edycja
2018-05-08 12:36:34
KATARZYNA WIRECKA
 Edycja
2018-05-08 12:04:30
KATARZYNA WIRECKA
 Edycja
2018-04-18 14:37:22
KATARZYNA WIRECKA
 Edycja
2018-04-18 14:36:30
KATARZYNA WIRECKA
 Edycja
2018-04-18 13:08:31
KATARZYNA WIRECKA
 Edycja
2018-04-18 12:29:39
KATARZYNA WIRECKA
 Edycja
2018-02-01 14:08:02
KATARZYNA WIRECKA
 Edycja
2017-05-10 11:15:37
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2017-04-19 09:25:30
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2017-01-31 10:07:43
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2017-01-30 13:16:20
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2016-05-13 13:36:34
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2016-02-12 10:50:09
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2016-02-04 14:25:48
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2016-02-01 11:25:10
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2016-02-01 11:23:42
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2015-05-18 09:56:27
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2014-05-22 12:00:08
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2014-04-09 12:25:52
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2013-05-14 11:10:24
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2012-05-21 10:33:07
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2012-04-02 12:12:17
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2011-04-28 08:23:57
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2010-07-07 10:09:32
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2010-07-07 10:06:25
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2010-01-08 13:15:09
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2010-01-08 13:14:46
KATARZYNA FRANCZAK
 Edycja
2009-01-08 11:05:24
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2009-01-08 11:04:49
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2009-01-08 11:04:38
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2008-01-25 09:58:47
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2008-01-25 09:55:53
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2008-01-25 09:54:13
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:24:27
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:22:37
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:14:32
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:12:07
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:10:04
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:08:58
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:07:43
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:04:03
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2007-02-02 11:02:45
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2006-09-07 09:44:11
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2006-08-30 11:58:41
KANIA ELŻBIETA - REDAKCJA BIP
 Edycja
2006-02-07 09:45:20
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2006-02-07 09:39:40
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2006-02-07 09:38:49
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-22 13:44:45
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-22 13:37:44
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-22 13:33:47
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-22 13:33:03
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-22 13:31:46
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-22 13:29:53
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-22 13:28:50
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-22 13:26:49
FRANCZAK KATARZYNA
 Edycja
2005-12-19 14:35:47
NOWAK AGNIESZKA
 Edycja
2005-12-19 14:35:13
NOWAK AGNIESZKA
 Edycja
2005-12-19 14:30:37
NOWAK AGNIESZKA
 Edycja
2005-12-19 13:59:43
NOWAK AGNIESZKA
 Edycja