Wersja dokumentu z dnia 2009-10-21 15:07:18

Punkt Obsługi Przedsiębiorcy

 

 

 

Aktualnie w Ewidencji Działalności Gospodarczej
figuruje 70129 przedsiębiorcówWitamy na stronie elektronicznej obsługi podmiotów gospodarczych
prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa.

 

Przedsiębiorco !!!

Z dniem 1 stycznia 2010 roku tracą aktualność zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej zawierające kody PKD 2004. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

 

Stronę tę nazwaliśmy Punkt Obsługi Przedsiębiorcy mając nadzieję, że pomoże ona w sprawnej obsłudze krakowskich przedsiębiorców. Skorzystanie z elektronicznej formy: rejestracji, zmiany, zawieszenia, wznowienia oraz likwidacji działalności gospodarczej pomoże szybko załatwić Państwa sprawę.

pop

Wiemy, że czas Przedsiębiorcy jest niezwykle cenny, dlatego w jednym miejscu w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy  30-552 Kraków, ul. Wielicka 28a, III piętro, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:40 do 18:00 możecie Państwo dokonać prawie wszystkich czynności ewidencyjnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, bez konieczności wizyty w innych urzędach i instytucjach. Obecnie wniosek EDG-1 - wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do Naczelnika Urzędu Skarbowego, zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS.
Przy każdorazowej wizycie w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy niezbędne będzie podanie posiadanego numeru NIP.
Z dumą pragniemy poinformować, że Punkt Obsługi Przedsiębiorcy został laureatem konkursu "Wzorcowy Urząd w Małopolsce". Wszystkie sprawy staramy się załatwiać od ręki, a czas oczekiwania zależy wyłącznie od Państwa wcześniejszego przygotowania i wypełnienia wniosków oraz ilości osób przebywających w danym momencie w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy.

 

Aby skrócić Państwa wizytę w Urzędzie do niezbędnego minimum zachęcamy do skorzystania z funkcji opisanych w menu znajdującym się po lewej stronie.
Numery telefonów wraz z informacją o godzinach i zakresie załatwianych spraw znajdują się na stronie załatwianie spraw. Opłatę skarbową za dokonywane w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy czynności możecie Państwo uiszczać w kasie Urzędu, lub bezpośrednio na nasze konto.