Wersja dokumentu z dnia 2018-06-18 13:08:12

 

logo
Bezpośrednia obsługa przedsiębiorców - stanowiska POP Zakladanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej Informacja dla przedsiębiorców
Procedury administracyjne Rezerwacja wizyt Inne punkty informacyjne dla przedsiebiorców w Krakowie
CEIDG Serwis informacyjno-uslugowy dla przedsiębiorców Kody PKD 2007
Profil zaufany e-puap kontakt on-line Prezentacja Punktu obsługi Przedsiębiorcy
 

Aby poznać Państwa opinię na temat jakości obsługi w POP, uprzejmie prosimy o wypełnienie ANKIETY.

Kalkulator do obliczeń należności za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym - OBLICZ SAM

 

Najczęściej zadawane pytania z zakresu Obsługi Przedsiębiorów - ZOBACZ

 

UWAGA!!

W wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Urząd Miasta Krakowa podpisał umowę z firma AJHmedia na wdrożenie oraz serwis Centralnego Systemu Kolejkowego.

W związku z powyższym, w okresie od 4.06 do 31.08.2018r. w poszczególnych lokalizacjach UMK będzie wycofywany z użycia obecny system kolejkowy, a w jego miejsce będzie etapami wdrażany nowy. W związku z tą zmianą w ww. okresie mogą wystąpić przerwy lub całkowity brak dostępu do usług systemu kolejkowego w lokalizacjach objętych wdrożeniem.

Zostanie także wyłączony kalendarz umawiania wizyt przez Internet.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy i jednocześnie informujemy, iż dołożymy starań, aby przełączenie odbyło się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników systemu kolejkowego i komórek organizacyjnych, których praca jest wspierana tym narzędziem.

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO!!
Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.