Dokument archiwalny

Mpzp obszaru Trasa Zwierzyniecka II - Uchwały

   1. Uchwała Nr CX/1683/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Trasa Zwierzyniecka II":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą


  2. Uchwała Nr CXVII/1236/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 września 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Trasa Zwierzyniecka II":


    dokument pdf-tekstTreść uchwały    strona bipStrona źródłowa BIP z uchwałą

    dokument pdf-rysunekZałącznik graficzny do uchwały z granicami planu


strona bipPowrót do strony głównej planu