Wersja dokumentu z dnia 2011-04-14 12:56:52

Plany sporządzane

Mapa z planami sporządzanymiDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami sporządzanymi.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:


  1. Centrum Nowej Huty (przyjmowanie wniosków do planu do dnia 15 czerwca 2011 r.)

  2. Czyżyny - Łęg (Wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 11 kwietnia do 13 maja 2011 r.)

  3. Osiedle Łokietka (Wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 14 kwietnia do 18 maja 2011 r.)

  4. Rejon Fortu Skała II (Wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 28 marca do 27 kwietnia 2011 r.)

  5. Żabiniec - Południe (Termin wnoszenia uwag dot. projektu planu do 20 kwietnia 2011 r.)


Plany odstąpione od sporządzenia w 2011 r.:
Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany obowiązujące | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP