Wersja dokumentu z dnia 2010-05-14 13:03:52

Plany sporządzane

Mapa z planami sporządzanymiDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami sporządzanymi.

 

 

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

 

  1. Bulwary Wisły (Wyłożony do publicznego wglądu od 04.05. do 09.06.2010 r.).

  2. Dębniki (Wyłożony do publicznego wglądu od 27.04. do 26.05.2010 r.).

  3. Dolina Rudawy - Małe Błonia (Uchwalony uchwałą Nr C/1332/10 RMK z dnia 12.05.2010 r. - wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego).

  4. Kliny - Zachód II (Wyłożony do publicznego wglądu od 20.04. do 19.05.2010 r.).

  5. Łuczanowice (Ponownie wyłożony do publicznego wglądu od 04.05. do 01.06.2010 r.).

  6. Osiedle Łokietka (Wyłożony do publicznego wglądu od 20.04. do 19.05.2010 r.).

 


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany obowiązujące | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury