Wersja dokumentu z dnia 2009-10-30 11:23:58

Plany sporządzane

Mapa z planami sporządzanymiDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami sporządzanymi.

 

 

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

 

  1. Dolina Dłubni - Obszar sportu i rekreacji (Uchwalony w dniu 7 października uchwałą Nr LXXXII/1077/09 Rady Miasta Krakowa - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 663 z dnia 29.10.2009 r. - wejdzie w życie w dniu 30.11.2009 r.)

  2. Ruszcza (Uchwalony w dniu 23 września uchwałą Nr LXXXI/1061/09 Rady Miasta Krakowa - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 631 z dnia 09.10.2009 r. - wejdzie w życie w dniu 09.11.2009 r.)

  3. Sudół Dominikański (Uchwalony w dniu 7 października uchwałą Nr LXXXII/1076/09 Rady Miasta Krakowa - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 661 z dnia 27.10.2009 r. - wejdzie w życie w dniu 28.11.2009 r.)

  4. Wyciąże (Uchwalony w dniu 7 października uchwałą Nr LXXXII/1075/09 Rady Miasta Krakowa - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 662 z dnia 28.10.2009 r. - wejdzie w życie w dniu 29.11.2009 r.)

 


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany obowiązujące | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury