Wersja dokumentu z dnia 2018-12-03 11:23:29

Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
|  A-B  |  C-D  |
  E-F  |  G-H  |  I-J  |  K-Ł  |  M-N  |  O-P  |  R-S  |  T-U  |  W-Z  |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B 1. Przekierowanie do strony planu ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKAARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA  (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 17 grudnia 2018 r.)
 2.  
  C-D 3.  
  E-F


 4.  
  G-H


 5.  
  K-Ł
 6.  
  M-N

 7.  
  O-P 8. Przekierowanie do strony planu OLSZAOLSZA    (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 4 grudnia 2018 r.) 9. Przekierowanie do strony planu OSIEDLE PODWAWELSKIEOSIEDLE PODWAWELSKIE    (Wyłożenie do publicznego wglądu projekt planu do dnia 19 grudnia 2018 r.) 10.  
  R-S 11.   12. Przekierowanie do strony planu REJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKAREJON ULIC PACHOŃSKIEGO, WYKI, ŁOKIETKA    (Termin składania uwag do dnia 5 grudnia 2018 r.)

 13.  

 14.  

 15.  
  W-Z
 16.  

 17.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne