Wersja dokumentu z dnia 2018-04-09 10:55:27

Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie
Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymiPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)


 
A-B   |   C-D   |
   E-F  |   G-H   |   I-J   |   K-Ł   |   M-N   |   O-P  |  R-S   |   T-U   |   W-Z   |


SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

       A-B

 1.  
  C-D


 2. Przekierowanie do strony planu CZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJCZYŻYNY - REJON ULICY GALICYJSKIEJ   (Termin składania uwag upływa z dniem 9 kwietnia 2018 r.) 3. Przekierowanie do strony planu DOLINA RUDAWYDOLINA RUDAWY   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 2 maja 2018 r.)

   
  G-H 4.  
  K-Ł

 5.  
  M-N

 6. Przekierowanie do strony planu MOGIŁA DWAMOGIŁA II  (Termin składania uwag upływa z dniem 11 kwietnia 2018 r.)


 7.  
  O-P


 8.  
  R-S
 9. Przekierowanie do strony planu REJON FORTU BRONOWICEREJON FORTU BRONOWICE  (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 25 kwietnia 2018 r.)


 10.   11. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY PRZEWÓZREJON ULICY PRZEWÓZ  (Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 13 kwietnia 2018 r.)
   


 12. Przekierowanie do strony planu REJON ULICY RAJSKIEJREJON ULICY RAJSKIEJ   (Przekazany pod obrady RMK do uchwalenia)
 13. Przekierowanie do strony planu ROGATKA WARSZAWSKAROGATKA WARSZAWSKA   (Termin składania wniosków do planu do dnia 8 maja 2018 r.)
   

 14. Przekierowanie do strony planu STARY BIEŻANÓWSTARY BIEŻANÓW   (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu do dnia 8 maja 2018 r.)


 15.  
  T-U 16. Przekierowanie do strony planu TONIE - JURAJSKATONIE - JURAJSKA   (Termin składania uwag upływa z dniem 11 kwietnia 2018 r.)


 17.  
  W-Z 18.  


Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne