Wersja dokumentu z dnia 2017-03-02 10:10:19

Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać zPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymiaktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

  1. Przekierowanie do strony planu LEMA – PARK LOTNIKÓW POLSKICHLEMA - PARK LOTNIKÓW POLSKICH - (przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)

  2. Przekierowanie do strony planu ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ - (Wyłożenie do publicznego wglądu części projektu planu do dnia 16 marca 2017 r.)

  3. Przekierowanie do strony planu NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOCNOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA PÓŁNOC - (przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa do uchwalenia)

  4. Przekierowanie do strony planu OBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJOBSZAR ŁĄKOWY - REJON ULICY TYNIECKIEJ 

  5. Przekierowanie do strony planu SKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWYSKOTNIKI I KOSTRZE - OBSZAR ŁĄKOWY Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne