Wersja dokumentu z dnia 2016-09-14 11:10:16

Alfabetyczna lista planów sporządzanych
Dział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać zPrzekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymiaktywnej mapy z planami sporządzanymi
      Przekierowanie do alfabetycznej listy planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życieLista planów uchwalonych (oczekujących na wejście w życie)SPORZĄDZANE miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

  1. Przekierowanie do strony planu AZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA - CZERWIEŃSKIEGOAZORY - REJON ULIC STACHIEWICZA - CZERWIEŃSKIEGO - (Termin składania uwag upływa z dniem 20 września 2016 r.)

  2. Przekierowanie do strony planu LEMA – STAW DĄBSKILEMA – STAW DĄBSKI - (Termin składania uwag upływa z dniem 27 września 2016 r.)

  3. Przekierowanie do strony planu ŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJŁOBZÓW - REJON ULIC ŁOKIETKA I WROCŁAWSKIEJ - (Termin składania uwag upływa z dniem 27 września 2016 r.)

  4. Przekierowanie do strony planu MARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKAMARII DĄBROWSKIEJ - BIEŃCZYCKA - (Termin składania uwag upływa z dniem 14 września 2016 r.)

  5. Przekierowanie do strony planu NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIENOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI - IGOŁOMSKA POŁUDNIE - (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu od 24 sierpnia do 21 września 2016 r.)

  6. Przekierowanie do strony planu STRADOMSTRADOM - (Termin składania uwag upływa z dniem 27 września 2016 r.)Strona Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne