Wersja dokumentu z dnia 2015-07-29 10:49:42

Lista planów sporządzanychDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymi Przekierowanie do aktywnej mapy z planami sporządzanymi


 SPORZĄDZANE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW:

  1. Przekierowanie do strony planu ARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKAARMII KRAJOWEJ - PIASTOWSKA     - (Termin składania wniosków do 15 września 2015 r.)

  2. Przekierowanie do strony planu KOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJKOSTRZE - REJON ULICY FALISTEJ     - (Termin składania wniosków do 15 września 2015 r.)

  3. Przekierowanie do strony planu PARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKAPARK RZECZNY DRWINKA - BOCHENKA     - (Termin składania wniosków do 31 lipca 2015 r.)

  4. Przekierowanie do strony planu PARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZEPARK RZECZNY DRWINKA - PODEDWORZE     - (Termin składania wniosków do 31 lipca 2015 r.)

  5. Przekierowanie do strony planu TONIE - ŁĄKITONIE - ŁĄKI     - (Termin składania wniosków do 31 lipca 2015 r.)Powrót do strony Planowanie PrzestrzennePowrót do strony Planowanie Przestrzenne