Wersja dokumentu z dnia 2014-04-30 10:01:17

Plany sporządzane - lista planówDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych zmian planów obowiązujących, a także  planów, których procedura planistyczna została wstrzymana, lub projekt planu został odrzucony przez Radę Miasta Krakowa, oraz planów odstąpionych od sporządzania, które były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymi Odnośnik do aktywnej mapy z planamiLISTY PLANÓW:


SPORZĄDZANY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU:

 


PLANY UCHWALONE, OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:


PLANY ZE WSTRZYMANĄ PROCEDURĄ PLANISTYCZNĄ:


Plany obowiązujące | Wyłożenia do publicznego wglądu | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora


strona bipPowrót do strony Planowanie Przestrzenne