Wersja dokumentu z dnia 2013-09-02 08:27:04

Plany sporządzane - lista planówDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych zmian planów obowiązujących, a także  planów, których procedura planistyczna została wstrzymana, lub projekt planu został odrzucony przez Radę Miasta Krakowa, oraz planów odstąpionych od sporządzania, które były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymi Odnośnik do aktywnej mapy z planami


LISTY PLANÓW:


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU:

 

 1. CENTRUM NOWEJ HUTY

  (Ponowne wyłożenie części projektu planu do publicznego wglądu do dnia 17 września 2013 r.)

 2. KOSOCICE

  (Termin składania uwag dotyczących projektu planu do dnia 5 września 2013 r.)

 3. ŁAGIEWNIKI

  (Ponowne wyłożenie części projektu planu do publicznego wglądu do dnia 30 września 2013 r.)

 4. PARK ALEKSANDRY-PÓŁNOC 

  (Ponowne wyłożenie części projektu planu do publicznego wglądu do dnia 16 września 2013 r.)

 5. STARE PODGÓRZE-KALWARYJSKA

  (Termin składania uwag dotyczących projektu planu do dnia 3 września 2013 r.)

 6. STARE PODGÓRZE-LIMANOWSKIEGO

  (Termin składania uwag dotyczących projektu planu do dnia 3 września 2013 r.)

 7. STARE PODGÓRZE-MATECZNY

  (Ponowne wyłożenie części projektu planu do publicznego wglądu do dnia 17 września 2013 r.)

 8. STARE PODGÓRZE-WZGÓRZE LASOTY

  (Termin składania uwag dotyczących projektu planu do dnia 10 września 2013 r.)


SPORZĄDZANE ZMIANY PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH:
PLANY UCHWALONE, OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:

(Odnośnik do listy planów)


PLANY ZE WSTRZYMANĄ PROCEDURĄ PLANISTYCZNĄ LUB ODRZUCONE PRZEZ RADĘ MIASTA:


Plany obowiązujące | Wyłożenia do publicznego wglądu | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora


Powrót do strony Planowanie Przestrzenne