Wersja dokumentu z dnia 2012-12-05 13:53:46

Plany sporządzane - lista planówDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych zmian planów obowiązujących, a także  planów, których procedura planistyczna została wstrzymana, lub projekt planu został odrzucony przez Radę Miasta Krakowa, oraz planów odstąpionych od sporządzania, które były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymi Odnośnik do aktywnej mapy z planami


LISTY PLANÓW:


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU:

 

 1. BIEŃCZYCE-OSIEDLE (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 4 stycznia 2013 r.)

 2. BOREK FAŁĘCKI-PÓŁNOC (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 18 grudnia 2012 r.)

 3. KANTOROWICKA-NIEBYŁA (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 4 stycznia 2013 r.)

 4. ŁAGIEWNIKI (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 18 grudnia 2012 r.)

 5. PIASTOWSKA (Ponowne wyłożenie części projektu planu do publicznego wglądu do dnia 17 grudnia 2012 r.)

 6. POLANA ŻYWIECKA (Termin składania uwag dotyczących projektu planu do dnia 6 grudnia 2012 r.)

 7. PRĄDNIK CZERWONY-ZACHÓD (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 17 grudnia 2012 r.)

 8. REJON ULICY XX PIJARÓW (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 28 grudnia 2012 r.)

 9. ZAKOPIAŃSKA-ZAWIŁA (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 18 grudnia 2012 r.)


SPORZĄDZANE ZMIANY PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH:

 


PLANY UCHWALONE, OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:


PLANY ZE WSTRZYMANĄ PROCEDURĄ PLANISTYCZNĄ LUB ODRZUCONE PRZEZ RADĘ MIASTA:

 


PLANY ODSTĄPIONE OD SPORZĄDZENIA, które były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

 

 1. BODZÓW-KOSTRZE (19 listopada 2008 r.)

 2. CZYŻYNY-PAS STARTOWY (3 marca 2010 r.)

 3. OBSZAR SCALEŃ PYLNA (16 marca 2011 r.)

 4. OLSZANICA (16 marca 2011 r.)

 5. OSIEDLE CECHOWA (16 marca 2011 r.)

 6. PASTERNIK (6 lipca 2011 r.)


Plany obowiązujące | Wyłożenia do publicznego wglądu | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora