Wersja dokumentu z dnia 2012-11-09 12:38:53

Plany sporządzane - lista planówDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sporządzanych zmian planów obowiązujących, a także  planów, których procedura planistyczna została wstrzymana, lub projekt planu został odrzucony przez Radę Miasta Krakowa, oraz planów odstąpionych od sporządzania, które były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymi Odnośnik do aktywnej mapy z planami


LISTY PLANÓW:


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU:

 

 1. BIEŃCZYCE-PARK RZECZNY DŁUBNI (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 7 listopada 2012 r.)

 2. POLANA ŻYWIECKA (Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu do dnia 22 listopada 2012 r.)

 3. PROKOCIM-BIEŻANOWSKA (Termin składania uwag do dnia 13 listopada 2012 r.)

 4. WIELICKA-WSCHÓD (Termin składania uwag do dnia 12 listopada 2012 r.)


SPORZĄDZANE ZMIANY PLANÓW OBOWIĄZUJĄCYCH:

 

 1. CYSTERSÓW (Wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu do dnia 13 listopada 2012 r.)


PLANY UCHWALONE, OCZEKUJĄCE NA WEJŚCIE W ŻYCIE:


PLANY ZE WSTRZYMANĄ PROCEDURĄ PLANISTYCZNĄ LUB ODRZUCONE PRZEZ RADĘ MIASTA:

 


PLANY ODSTĄPIONE OD SPORZĄDZENIA, które były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa:

 

 1. BODZÓW-KOSTRZE (19 listopada 2008 r.)

 2. CZYŻYNY-PAS STARTOWY (3 marca 2010 r.)

 3. OBSZAR SCALEŃ PYLNA (16 marca 2011 r.)

 4. OLSZANICA (16 marca 2011 r.)

 5. OSIEDLE CECHOWA (16 marca 2011 r.)

 6. PASTERNIK (6 lipca 2011 r.)


Plany obowiązujące | Wyłożenia do publicznego wglądu | Studium Zagospodarowania Przestrzennego

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora