Wersja dokumentu z dnia 2012-01-02 13:27:48

Plany sporządzane


Mapa z planami sporządzanymiDział zawiera informacje na temat aktualnie sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Krakowie, oraz planów odstąpionych od sporządzania, które były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnej mapy z planami sporządzanymi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:


 1. BOREK FAŁĘCKI - PÓŁNOC (Termin składania wniosków do planu do dnia 9 stycznia 2012 r.)

 2. CZYŻYNY - ŁĘG (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 19 grudnia 2011 r. do 19 stycznia 2012 r. - Termin wnoszenia uwag dot. wyłożonego projektu planu do dnia 2 lutego 2012 r.)

 3. CZYŻYNY - PAS STARTOWY (Termin składania wniosków do planu do dnia 9 stycznia 2012 r.)

 4. KOSOCICE (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 stycznia 2012 r.)

 5. LIBAN (Termin składania wniosków do planu do dnia 9 stycznia 2012 r.)

 6. ŁAGIEWNIKI (Termin składania wniosków do planu do dnia 9 stycznia 2012 r.)

 7. PARK ALEKSANDRY - POŁUDNIE (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 stycznia 2012 r.)

 8. POLANA ŻYWIECKA (Termin składania wniosków do planu do dnia 9 stycznia 2012 r.)

 9. RAJSKO (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 stycznia 2012 r.)

 10. SIEWNA - KUŹNICY KOŁŁĄTAJOWSKIEJ (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 stycznia 2012 r.)

 11. SOBONIOWICE (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 stycznia 2012 r.)

 12. TYNIEC - OSIEDLE (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 2 stycznia do 31 stycznia 2012 r. - Termin wnoszenia uwag dot. wyłożonego projektu planu do dnia 14 lutego 2012 r.)

 13. UGOREK - WSCHÓD (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 stycznia 2012 r.)

 14. WILEŃSKA (Termin składania wniosków do planu do dnia 16 stycznia 2012 r.)

 15. WOLA JUSTOWSKA - SARNIE UROCZYSKO (Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu w dniach od 27 grudnia 2011 r. do 25 stycznia 2012 r. - Termin wnoszenia uwag dot. wyłożonej części projektu planu do dnia 8 lutego 2012 r.)

 16. ZAKOPIAŃSKA - ZAWIŁA (Termin składania wniosków do planu do dnia 9 stycznia 2012 r.)


Plany odstąpione od sporządzenia, które były publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa:


 1. BODZÓW - KOSTRZE (19.11.2008 r.)

 2. CZYŻYNY - PAS STARTOWY (03.03.2010 r.)

 3. OBSZAR SCALEŃ PYLNA (16.03.2011 r.)

 4. OLSZANICA (16.03.2011 r.)

 5. OSIEDLE CECHOWA (16.03.2011 r.)

 6. PASTERNIK (06.07.2011 r.)


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie wniosków | Struktura Biura


Aktualności | Plany obowiązujące | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora