Wersja dokumentu z dnia 2011-12-29 11:42:29

Plany obowiązujące i uchwalone, oczekujące na wejście w życie


Aktywne mapy z planamiDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie oraz planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życie, a także planów, które utraciły moc obowiązywania w całości.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnych map z planami obowiązującymi i uchwalonymiMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:


 1. PŁASZOWSKA - KRZYWDA
  (Uchwała Nr XXXIII/412/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 07.12.2011 r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 597, poz. 7027 z dnia 20.12.2011 r. - wejdzie w życie w dniu 20.01.2012 r.)
Plany, które utraciły moc obowiązywania w całości:

 1. OTOCZENIA PORTU LOTNICZEGO KRAKÓW - BALICE (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 31 lipca 2007 r. - wyrok Sądu)

 2. WZGÓRZE ŚW. BRONISŁAWY (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 10 czerwca 2009 r. - wyrok Sądu)

 3. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
  Miasta Krakowa dla obszaru przy ulicy PODGÓRKI TYNIECKIE
  (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 23 sierpnia 2009 r. - wejście w życie innego planu)

 4. KOBIERZYN - ZALESIE (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 9 listopada 2009 r. - wyrok Sądu)

 5. PĘKOWICKA - GLOGERA (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 1 lipca 2010 r. - wyrok Sądu)

 6. zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
  osiedla WRÓBLOWICE dla obszaru przy ulicy WRÓBLOWICKIEJ
  (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 24 października 2010 r. - wejście w życie innego planu)

 7. CHEŁM - ZAKAMYCZE II (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 30 marca 2011 r. - wyrok Sądu)

 8. RUCZAJ - ZABORZE (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 15 lipca 2011 r. - wyrok Sądu)

 9. CZYŻYNY - DĄBIE (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 14 grudnia 2011 r. - wyrok Sądu)Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora