Wersja dokumentu z dnia 2011-09-09 08:25:48

Plany obowiązujące i uchwalone, oczekujące na wejście w życie


Mapa z planami obowiązującymiDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów w Krakowie oraz planów uchwalonych - oczekujących na wejście w życie, a także planów, które utraciły moc obowiązywania w całości.

Proszę wybrać plan z listy poniżej lub skorzystać z aktywnych map z planami obowiązującymi i uchwalonymi

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:


 1. Rejon Fortu Skała II
  (Uchwała Nr XXI/244/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 06.07.2011 r. - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 392, poz. 3477 z dnia 12.08.2011 r. - wejdzie w życie w dniu 12.09.2011 r.)

 2. TS Wisła - Zmiana
  (Uchwała Nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31.08.2011 r. - wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego)
Plany, które utraciły moc obowiązywania w całości:

 1. otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 31 lipca 2007 r. - wyrok Sądu)

 2. Wzgórze Św. Bronisławy (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 10 czerwca 2009 r. - wyrok Sądu)

 3. zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
  Miasta Krakowa dla obszaru przy ulicy Podgórki Tynieckie
  (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 23 sierpnia 2009 r. - wejście w życie innego planu)

 4. Kobierzyn - Zalesie (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 9 listopada 2009 r. - wyrok Sądu)

 5. Pękowicka - Glogera (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 1 lipca 2010 r. - wyrok Sądu)

 6. zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego
  osiedla Wróblowice dla obszaru przy ulicy Wróblowickiej
  (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 24 października 2010 r. - wejście w życie innego planu)

 7. Chełm - Zakamycze II (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 30 marca 2011 r. - wyrok Sądu)

 8. Ruczaj - Zaborze (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 15 lipca 2011 r. - wyrok Sądu)Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora