Wersja dokumentu z dnia 2011-06-20 09:13:37

Plany obowiązujące i uchwalone

Mapa z planami obowiązującymiDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów w Krakowie.
Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także te, które utraciły moc obowiązywania.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami obowiązującymi.

 

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:
Plany uchwalone,
które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

  1. Przegorzały - Dolina Wisły (Uchwała nr XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r.)Plany, które utraciły moc obowiązywania:

  1. otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 31 lipca 2007 r.)

  2. Wzgórze Św. Bronisławy (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 10 czerwca 2009 r.)

  3. Kobierzyn - Zalesie (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 9 listopada 2009 r.)

  4. Pękowicka - Glogera (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 1 lipca 2010 r.)

  5. Chełm - Zakamycze II (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 30 marca 2011 r.)Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury | ePUAP | Portal Inwestora


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA SZCZEPIŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
TOMASZ GDULA
Data wytworzenia:
2005-04-01
Data publikacji:
2005-04-01
Data aktualizacji:
2020-06-15
 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-15 08:59:34
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-06-09 07:47:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-04-02 08:15:52
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-03-19 08:03:05
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-20 08:00:51
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-13 11:52:13
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 09:35:22
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 08:30:31
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-04 08:25:24
TOMASZ GDULA
 Edycja
2020-02-03 10:15:13
TOMASZ GDULA
 Edycja