Wersja dokumentu z dnia 2011-06-15 11:34:17

Plany obowiązujące i uchwalone

Mapa z planami obowiązującymiDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów w Krakowie.
Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także te, które utraciły moc obowiązywania.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami obowiązującymi.

 

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:
Plany uchwalone,
które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

  1. Przegorzały - Dolina Wisły (Uchwała nr XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011 r.)

  2. Stare Miasto (Uchwała nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. - ogłoszenie w Dzienniku Urz. W.M. Nr 255 poz. 2059 z dnia 17.05.2011 r. - wejdzie w życie w dniu 17.06.2011 r.)

  3. Swoszowice - Uzdrowisko (Uchwała nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011 r. - ogłoszenie w Dzienniku Urz. W.M. Nr 261 poz. 2109 z dnia 19.05.2011 r. - wejdzie w życie w dniu 19.06.2011 r.)Plany, które utraciły moc obowiązywania:

  1. otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 27 lipca 2007 r.)

  2. Wzgórze Św. Bronisławy (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 10 czerwca 2009 r.)

  3. Kobierzyn - Zalesie (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 9 listopada 2009 r.)

  4. Pękowicka - Glogera (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 1 lipca 2010 r.)

  5. Chełm - Zakamycze II (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 30 marca 2011 r.)Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury