Wersja dokumentu z dnia 2010-11-23 12:25:02

Plany obowiązujące i uchwalone

Mapa z planami obowiązującymiDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów w Krakowie.
Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a także te, które utraciły moc obowiązywania.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami obowiązującymi.

 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:
Plany, które utraciły moc obowiązywania:

 1. otoczenia Portu Lotniczego Kraków - Balice (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 27 lipca 2007 r.)

 2. Wzgórze Św. Bronisławy (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 10 czerwca 2009 r.)

 3. Kobierzyn - Zalesie (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 9 listopada 2009 r.)

 4. Pękowicka - Glogera (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 1 lipca 2010 r.)
Plany uchwalone,
które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

 1. Kliny - Gadomskiego II (Uchwalony uchwałą Nr CXV/1551/10 RMK z dnia 03.11.2010 r.)

 2. Mogiła (Uchwalony uchwałą Nr CXV/1555/10 RMK z dnia 03.11.2010 r.)

 3. Myśliwska (Uchwalony uchwałą Nr CXIV/1540/10 RMK z dnia 20.10.2010 r. - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 570, poz. 4389 z dnia 04.11.2010 r. - wejdzie w życie w dniu 05.12.2010 r.)

 4. Opatkowice - Północ (Uchwalony uchwałą Nr CXIV/1539/10 RMK z dnia 20.10.2010 r. - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 574, poz. 4419 z dnia 05.11.2010 r. - wejdzie w życie w dniu 06.12.2010 r.)

 5. Rejon przebiegu ulicy 8 Pułku Ułanów (Uchwalony uchwałą Nr CXV/1553/10 RMK z dnia 03.11.2010 r.)

 6. Stare Miasto (Uchwalony uchwałą Nr CXV/1546/10 RMK z dnia 03.11.2010 r.)

 7. Swoszowice - Południe (Uchwalony uchwałą Nr CXV/1556/10 RMK z dnia 03.11.2010 r.)

 8. Tyniec - Wschód (Uchwalony uchwałą Nr CXV/1554/10 RMK z dnia 03.11.2010 r.)

 9. Wadów - Węgrzynowice (Uchwalony uchwałą Nr CXV/1552/10 RMK z dnia 03.11.2010 r.)Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury