Wersja dokumentu z dnia 2010-10-07 15:03:26

Plany obowiązujące i uchwalone

Mapa z planami obowiązującymiDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów w Krakowie.
Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami obowiązującymi.

 

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

  1. Kobierzyn - Zalesie (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 9 listopada 2009 r.)

  2. Wzgórze Św. Bronisławy (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 10 czerwca 2009 r.)

  3. Pękowicka - Glogera (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 1 lipca 2010 r.)Plany uchwalone,
które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

  1. Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej Zachód (Uchwalony uchwałą Nr CVIII/1458/10 RMK z dnia 08.09.2010 r. - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 489, poz. 3692 z 22 września 2010 r.- wejdzie w życie w dniu 23 października 2010 r.)

  2. Wadowicka - Tischnera (Uchwalony uchwałą Nr CVIII/1457/10 RMK z dnia 08.09.2010 r. - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 491, poz. 3694 z 23 września 2010 r.- wejdzie w życie w dniu 24 października 2010 r.)

  3. Wróblowice (Uchwalony uchwałą Nr CVIII/1483/10 RMK z dnia 08.09.2010 r. - ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 490, poz. 3693 z dnia 23 września 2010r. - wejdzie w życie w dniu 24 października 2010 r.)


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury