Wersja dokumentu z dnia 2010-03-02 10:40:49

Plany obowiązujące i uchwalone

Mapa z planami obowiązującymiDział zawiera informacje na temat obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów w Krakowie.
Znajdują się tu także plany uchwalone, które oczekują na ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Wybierz plan z listy poniżej lub skorzystaj z aktywnej mapy z planami obowiązującymi.

 

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru:

  1. Kobierzyn - Zalesie (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 9 listopada 2009 r.)

  2. Wzgórze Św. Bronisławy (NIE OBOWIĄZUJE od dnia 10 czerwca 2009 r.)

 


 

Plany uchwalone, które zaczną obowiązywać po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego:

  1. Dolina Prądnika (Uchwalony uchwałą Nr XCI/1218/10 RMK z dnia 03.02.2010 r.)

 


Biuro Planowania Przestrzennego UMK

Lokalizacja Biura i godziny obsługi mieszkańców | Składanie podań - wzory i opłaty | Struktura Biura


Aktualności | Plany sporządzane | Studium Zagospodarowania Przestrzennego | Wyłożenia do publicznego wglądu

Internetowy Dziennik Zapytań | Rejestry | Procedury